Voelhoorn logo

Hoogbegaafdheidsonderzoek

Het hoogbegaafdheidonderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:
  • Intakegesprek: verkenning van hulpvragen of bezorgdheden; bespreking van het ontwikkelingsverloop van jouw kind, de persoonlijkheid van je kind, de sterktes en eventuele moeilijkheden bij je kind, de context waarin je kind opgroeit
  • IQ-test: bepaling van de cognitieve capaciteiten
  • Leerpotentieel: bepaling van het schoolse leerniveau en eventuele leervoorsprong
  • Adviesgesprek: bespreking van het verslag met doelgerichte tips en tools op maat

“Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.”
(Kooijman, 2008)

Delphimodel
Wil je een afspraak maken?