Voelhoorn logo

Individuele wandeltherapie

Een krachtige vorm van gesprektherapie is wandeltherapie. Natuur en beweging worden als extra hulpbronnen ingezet. We gaan natuurlijke metaforen gaan gebruiken om veel sneller te komen tot de kern van je belemmerende gedachten. Het naast mekaar lopen geeft vaak een ongedwongener gevoel en zorgt ervoor dat je je beter kan concentreren op het gesprek . Het wandelen zet veel meer in beweging dan alleen jouw lichaam. Het wandelen beïnvloedt je denken, je gevoelens, je zelfbeeld, je blik op je moeilijkheden, maar ook op jouw krachten en gewenste situaties,...

Het zorgt ervoor dat je inzicht krijgt in het thema waar je mee bezig bent en hoe je dit duidelijk kan aanpakken.

Wandeltherapie

Hoe ik te werk ga

Het eerste intakegesprek gaat steeds door in de praktijkruimte. Tijdens deze sessie gaan we jouw hulpvraag verhelderen. Hierna kiezen we voor wandeltherapie, al dan niet afgewisseld met gesprekstherapie in de therapieruimte. De werkvormen kunnen in functie van jouw nood, voorkeur en vooruitgang gecombineerd worden.

Het wandelen is geen doelstelling op zich, maar een middel om tot inzichten te komen. We gaan stilstaan bij wat je ervaart aan gedachten, gevoelens, inzichten, ...

We wandelen overdag in de omgeving van Izegem. Andere locaties zijn mogelijk in onderling overleg. Bij extreme weersomstandigheden kan de therapiesessie toch blijven doorgaan, maar dan gewoon in mijn praktijkruimte te Izegem.

Speltherapie
Wil je een afspraak maken?