Voelhoorn logo

Individuele therapie kinderen en jongeren

Heel wat kinderen en jongeren liggen met zichzelf in de knoop. Het is niet altijd even gemakkelijk als ouder om te weten op welke manier je hiermee om kan gaan.

Vanuit school kunnen er ook signalen komen dat er iets aan de hand is.

Misschien legde je samen met je kind al een heel traject af, kreeg je al een diagnose en zijn jullie nu op zoek naar een geschikte therapeut.

Als integratief therapeut zet ik vooral in op het versterken van het zelfvertrouwen. Op deze manier wordt het kind zich bewust van zijn eigen kwaliteiten. Dit zorgt ervoor dat een kind in staat is om met voldoende kracht naar de eigen problemen te kijken.

Kinderen en jongeren

Hoe ik te werk ga

De doelstelling van individuele psychotherapie kan verschillen en is steeds op maat van het kind. Via het inoefenen van nieuwe vaardigheden kan er bijvoorbeeld verandering nagestreefd worden. Aanvaarding kan ook een doelstelling zijn.

Spelen, tekenen, rollenspelen en werken met creatief materiaal kunnen allemaal manieren zijn om aan de slag te gaan met jonge kinderen. Via deze manier van psychologische begeleiding krijg ik zicht op de gevoels- en belevingswereld van het kind in verschillende contexten.

Bij oudere kinderen wordt er vaak gebruik gemaakt van gesprekstherapie. Samen gaan we aan de slag om bijvoorbeeld nieuwe manieren te vinden om te leren omgaan met moeilijke gebeurtenissen.

Mijn taak als therapeut is om ruimte te maken om op een veilige manier te bespreken wat nu moeilijk loopt in het hier-en-nu. We gaan echter ook samen ook op zoek naar de talenten van je kind en dingen die goed lopen.

Individuele sessies kunnen inhoudelijk gaan over een gestelde diagnose bij je kind (zoals ADHD, ASS, dyslexie, hoogsensitiviteit ...). Er wordt steeds gebruik gemaakt van materiaal dat past bij de leeftijd en de ontwikkeling van je kind. Op deze manier leert het kind omgaan met zijn of haar beperkingen én sterktes.

Kinderen en jongeren
Wil je een afspraak maken?