Voelhoorn logo

Gezinstherapie

Via gesprekken met het hele gezin kunnen we stil staan bij bepaalde (communicatie)patronen. Enerzijds kijken we naar spanningen en gevoeligheden, anderzijds naar wat jullie op een leuke manier verbindt. Onze doelstelling is om weer fijne contacten met elkaar op te bouwen.

Gezinstherapie

Hoe ik te werk ga

Bij gezinstherapie werk ik met het hele “systeem” , dat het gezin vormt. In de manier waarop jullie met elkaar omgaan, ontstaan patronen. Patronen kunnen helpend zijn, maar soms zorgen deze patronen net voor problemen.

We kunnen samen op zoek gaan naar een nieuw evenwicht. We gaan kijken hoe jullie op elkaar reageren en hoe jullie elkaar beïnvloeden. We zullen negatieve spiralen ontdekken maar ook krachten en positieve elementen binnen jullie gezin.

Dat gebeurt vaak op een speelse manier of via creatieve huiswerkopdrachten.

Jullie zullen merken dat ik steeds kies voor een ‘meerzijdig partijdige opstelling'.Dit betekent dat ik geen kant kies voor één of meerdere gezinsleden en geen situaties of meningen beoordeel of veroordeel.

Gezinstherapie
Wil je een afspraak maken?