Voelhoorn logo

Intelligentieonderzoek bij logopedie

Waarom een intelligentieonderzoek bij logopedie?

In het kader van terugbetaling bij logopedie, moet er een intelligentietest gebeuren. Een intelligentieonderzoek zal geen uitsluitsel geven over een diagnose. Het kan wel een hypothese vormen voor verder onderzoek. Het brengt het verbaal functioneren en logisch-analytisch functioneren in kaart. Een intelligentieonderzoek in het kader van logopedie geeft namelijk een indicatie van het cognitief functioneren van iemand. Het intelligentieonderzoek mag niet verward worden met het hoogbegaafdheidsonderzoek dat veel ruimer is.

Intelligentieonderzoek logopedie
Wil je een afspraak maken?