Voelhoorn logo

Belevingsonderzoek

Een belevingsonderzoek is een psychologisch onderzoek bij je kind (6-16 jaar) dat zijn beleving (zijn gevoelens, gedachten, herinneringen) van de gezinsrelaties of zijn (school)ervaringen in beeld brengt.

In een belevingsonderzoek wordt er dus gezocht naar een antwoord op hoe een kind zijn/haar leefwereld benadert, ervaart en betekenis geeft.

Belevingsonderzoek

Hoe ik te werk ga

Tijdens het kennismakingsgesprek bespreek ik met jullie de voorgeschiedenis en de reden waarom jullie hulp zoeken.

Een belevingsonderzoek loopt over drie sessies gespreid over verschillende data.

Het testonderzoek wordt aangepast naargelang de leeftijd en het ontwikkelingsniveau. Er wordt gebruik gemaakt van verhalen, tekenopdrachten, creatieve opdrachten, psychologische vragenlijsten, (spel)observaties,… Op deze manier kan er contact gemaakt worden met eventuele verlangens, fantasieën, gevoelens en spanningen en merk ik hoe je kind hiermee omgaat.

Het onderzoek wordt steeds afgesloten met een adviesgesprek. Ik koppel de informatie uit het testonderzoek aan de aanmeldingsklacht en formuleer een vrijblijvend voorstel voor behandeling. Dit kan individuele (spel)therapie of gezinstherapie zijn.

Indien nodig en in overleg verwijs ik door naar een kinderpsychiater of gespecialiseerd centrum.

Belevingsonderzoek
Wil je een afspraak maken?